Københavns Kommunes logo

Ungeskolen i VVK

Ungeskolen - et skoletilbud i Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave for elever, der har brug for at genvinde lysten til at gå i skole.

Undervisningen tager udgangspunkt i den unges ressourcer. Formålet er at give den unge lyst og vilje til at genvinde troen på sig selv og fuldføre et uddannelsesforløb - enten på sin gamle skole eller i et nyt tilbud.

Til forældrene tilbyder vi:

  • Et tæt samarbejde med lærere, pædagoger og vejleder om jeres barns fremskridt og fremtidsmuligheder
  • Rådgivning for at støtte jeres barn i at gå i skole.

Til den unge tilbyder vi:

  • Fem timers undervisning hver dag sammen med 5-6 andre ligestillede unge, og hvor to lærere arbejder målrettet sammen med eleverne om det, den enkelte elev kan.
  • Et fritidstilbud, hvor en voksen kan støtte og guide den unge til et godt fritidsliv sammen med andre unge
  • Mulighed for at komme i alternative praktikforløb samt evt. at få et fritidsjob
  • Mulighed for at få en sammenhængende hverdag fra morgen til aften
  • Mulighed for at være sammen med andre unge, der er i samme situation
  • Garanti for efterfølgende at få et skoletilbud/uddannelsesforløb, der passer til den enkelte unge.

Optagelse

Tilbuddet er et supplement til den almindelige skole, og derfor skal elever indstilles til tilbuddet gennem deres nuværende skole. Skoletilbuddet strækker sig over en periode på 4-6 måneder. Tag kontakt til vejlederen på skolen for at høre mere om mulighederne.

Det særlige ved Ungeskolen i VVK

Ungeskolen i VVK er blevet til i et samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen, ungdomsskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Henriksgården og Socialforvaltningen.

Det giver en udvidet mulighed for efterfølgende at finde et særligt skoletilbud, hvis den unge ikke kan eller vil fortsætte i folkeskolen.

Forældrene skal give tilladelse til, at medarbejdere fra Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen må tale sammen om jeres barn - i forhold til jeres barns trivsel fagligt, personligt og socialt.

Kontakt Ungeskolen i VVK

Ingrid Brandt

Lederkonsulent

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Distrikt Valby

Fritidscentret

Sjælør Boulevard 149

2500 Valby